Xem nội dung bài viết
Công văn số 956/TLĐ, ngày 24-5-2005 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Hướng dẫn thực hiện chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  

Xem tin theo ngày

Ngày
Văn bản
Đơn vị kinh tế, sự nghiệp trực thuộc
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •