Tra cứu văn bản

Stt Ký hiệu văn bản Loại văn bản Ngày ban hành Tóm tắt Tải về
21 553/CV-TLĐ Công văn 05/04/2005 Công văn số: 553/CV-TLĐ, ngày 5-4-2005 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. V/v tổ chức Đại hội CĐCS
22 55/KH-LĐLĐ Kế hoạch 05/09/2011 Liên đoàn Lao động TP. Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch phát động viết bài hiến kế về phương pháp hoạt động nữ công tại công đoàn cơ sở với các nội dung cụ thể
23 52/2012/LĐLĐ-TG Công văn 13/03/2012 Xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động “Tháng công nhân” năm 2012 tại đơn vị, tổ chức cho các CĐCS trực thuộc đăng ký các nội dung thực hiện trong “Tháng công nhân” và tổng hợp kết quả đăng ký gửi về Liên đoàn Lao động Thành phố (theo mẫu) trước ngày 10/4/2012.
24 48-L/CTN Pháp lệnh 20/04/1996 Lệnh của Chủ tịch nước số 48-L/CTN ngày 20-4-1996 công bố Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các tranh chấp lao động.
25 42/2010/NĐ-CP Nghị định 15/04/2010 Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2005 (sau đây gọi tắt là Luật Thi đua, Khen thưởng)
26 40/CV-LĐLĐ Công văn 28/03/2011 Về việc điều chỉnh tiêu chuẩn chọn con CNVC-LĐ được trao tặng tiền tại “Ngày hội CNVC-LĐ năm 2011”
27 40-LCT/HđNN8 Luật 30/06/1990 Lệnh của Chủ tịch Hội đồng nhà nước số 40-LCT/HđNN8 ngày 7-7-1990 cống bố Luật Công đoàn.
28 39/2012/NĐ-CP Nghị định 27/04/2012 Nghị định Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 42/2010/NĐ-CP (Thi đua khen thưởng)
29 38/2011/LĐLĐ Kế hoạch 06/06/2011 Liên đoàn Lao động Thành phố phối hợp với Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật năm 2010 với chủ đề: “Công nhân lao động thành phố với pháp luật ” cho đối tượng công nhân viên chức lao động của các cấp công đoàn trực thuộc Liên đòan Lao động thành phố.
30 35/CV-LĐLĐ Công văn 22/02/2011 Thực hiện Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 10/01/2011 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức các hoạt động Tuần lễ quốc gia về AT-VSLĐ-PCCN lần thứ 13 năm 2011 từ ngày 20/03/2011 đến ngày 26/03/2011.
Hiển thị kết quả từ 11 - 20 trong 98 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 10
Văn bản
Đơn vị kinh tế, sự nghiệp trực thuộc
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •