Tra cứu văn bản

Stt Ký hiệu văn bản Loại văn bản Ngày ban hành Tóm tắt Tải về
21 Điều lệ Công đoàn Việt Nam Điều lệ 13/10/2003 Điều lệ Công đoàn Việt Nam, ngày 13-10-2003
22 26/2004/QH11 Luật 15/06/2004 Luật số 26/2004/QH11 ngày 15/06/2004 của Quốc hội. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật khiếu nại, tố cáo
23 1131/TC-TLĐ Công văn 06/07/2004 Công văn số 1131/TC-TLĐ ngày 6-7-2004 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Về việc thu đoàn phí công đoàn
24 01/CT-TLĐ Công văn 13/01/2005 Công văn số 01/CT-TLĐ, ngày 13-01-2005 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ thị của Đoàn Chủ tịch TLĐ. Tăng cường quản lý ngân sách công đoàn,thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hệ thống công đoàn
25 02-CT/TLĐ Chỉ thị 24/03/2005 Chỉ thị số 02-CT/TLĐ, ngày 24-3-2005 của Đoàn Chủ tịch TLĐ. Về Tuyển cử cán bộ Công đoàn đi công tác cơ sở.
26 553/CV-TLĐ Công văn 05/04/2005 Công văn số: 553/CV-TLĐ, ngày 5-4-2005 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. V/v tổ chức Đại hội CĐCS
27 1190/CV-TLĐ Công văn 28/06/2005 Công văn số 1190/CV-TLĐ, Ngày 28-6-2005 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Về việc Sửa đổi, bổ sung Quy định tạm thời chuyển đổi, thành lập, hoạt động CĐCS CTy cổ phần
28 04/2005/NĐ-C Nghị định 01/01/2006 Nghị định số 04/2005/NĐ-CP ngày 1/01/2005 của Chính phủ. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về khiếu nại, tố cáo về lao động
29 42/2010/NĐ-CP Nghị định 15/04/2010 Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2005 (sau đây gọi tắt là Luật Thi đua, Khen thưởng)
30 06/CTr-LĐLĐ Văn bản 21/12/2010 Căn cứ Nghị quyết BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Nghị quyết BCH LĐLĐ Thành phố và hướng dẫn số 2159/HD-TLĐ, Ban nữ công LĐLĐ TP. HCM xây dựng nội dung hoạt động năm 2011
Hiển thị kết quả từ 11 - 20 trong 98 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 10
Văn bản
Đơn vị kinh tế, sự nghiệp trực thuộc
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •