Tra cứu văn bản

Stt Ký hiệu văn bản Loại văn bản Ngày ban hành Tóm tắt Tải về
1 63/2011/KH-LĐLĐ Kế hoạch Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố xây dựng kế hoạch chăm lo Tết Nhâm Thìn - năm 2011 cho CNVC-LĐ Thành phố với những nội dung cụ thể như sau
2 315/LĐLĐ-VP Hướng dẫn Mẫu số liệu báo cáo năm 2013
3 Mau dinh kem CV 315/LĐLĐ-VP Hướng dẫn Mẫu hướng dẫn báo cáo năm 2013
4 182/2013/NĐ-CP Nghị định Quy định mức lương tối thiểu vùng
5 40-LCT/HđNN8 Luật 30/06/1990 Lệnh của Chủ tịch Hội đồng nhà nước số 40-LCT/HđNN8 ngày 7-7-1990 cống bố Luật Công đoàn.
6 02/ QĐ-TLĐ Quy định 28/04/1992 Qui định tạm thời số 02/ QĐ-TLĐ, ngày 28-4-1992 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Về việc tổ chức và hoạt động công đoàn trong các đơn vị kinh tế tập thể, tư nhân và cá thể.
7 196-CP Nghị định 31/12/1994 Nghị định số 196-CP ngày 31-12-1994 của Chính Phủ. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về thoả ước lao động tập thể.
8 35-L/CTN Luật 05/07/1995 Lệnh của Chủ tịch nước số 35-L/CTN ngày 5-7-1995 công bố Bộ Luật Lao động của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
9 48-L/CTN Pháp lệnh 20/04/1996 Lệnh của Chủ tịch nước số 48-L/CTN ngày 20-4-1996 công bố Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các tranh chấp lao động.
10 09/199/QH10 Luật 02/12/1997 Luật số 09/199/QH10 ngày 02/12/1998 của Quốc hội. Luật quy định về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Hiển thị kết quả từ 1 - 10 trong 98 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 10
Văn bản
Đơn vị kinh tế, sự nghiệp trực thuộc
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •