Văn bản Liên đoàn Lao động
Đào tạo dài hạn cán bộ Công đoàn

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động TP vừa xây dựng kế hoạch đào tạo dài hạn cán bộ Công đoàn nhằm trang bị kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao trình độ, thực hiện chuẩn hóa cán bộ đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động Công đoàn.

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày
Văn bản
Đơn vị kinh tế, sự nghiệp trực thuộc
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •