Văn bản Liên đoàn Lao động
Về việc tổ chức đào tạo trung cấp nghề cho cán bộ công đoàn

Căn cứ Kế hoạch số 31/KH-LĐLĐ, ngày 19/5/2010 của Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố về việc tổ chức đào tạo dài hạn cán bộ công đoàn giai đoạn 2010-2013, Ban Tổ chức LĐLĐ Thành phố hướng dẫn về việc tổ chức đào tạo trung cấp nghề cho cán bộ công đoàn.

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày
Văn bản
Đơn vị kinh tế, sự nghiệp trực thuộc
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •