Văn bản Liên đoàn Lao động
Nghị quyết số 07/NQ-LĐLĐ về việc tăng cường các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập CĐ Việt Nam

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh ban hành Nghị quyết “Tăng cường các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập công đoàn Việt Nam- 28/7”

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày
Văn bản
Đơn vị kinh tế, sự nghiệp trực thuộc
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •