Xem nội dung bài viết

Chiêu sinh Kỹ năng tổ chức Sự kiện (18/4/2011 13:14)

Nhằm giúp cho các cơ quan, đơn vị chủ động trong việc tổ chức các sự kiện tại đơn vị mình một cách bài bản và thiết thực. Trường Trung cấp Công đoàn Thành phố mở lớp tập huấn Kỹ năng Tổ chức sự kiện

Các tin khác:
CHIÊU SINH LỚP TẬP HUẤN CÔNG TÁC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG  (15/2/2011)
TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG ĐOÀN  (8/9/2010)
THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN CỦA TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG ĐOÀN THÀNH PHỐ  (8/9/2010)
Lớp Đào tạo lý luận - nghiệp vụ công tác Công đoàn theo chương trình Đại học Quản trị Kinh doanh và Công đoàn. (22/2/2008)  (8/9/2010)

Xem tin theo ngày

Ngày
Đơn vị kinh tế, sự nghiệp trực thuộc
Đơn vị kinh tế, sự nghiệp trực thuộc
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •