Xem nội dung bài viết
Trường Trung cấp Công đoàn chiêu sinh lớp Đại học vừa làm vừa học

  LĐLĐ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG ĐOÀN                     Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc   

 

                          Số:      /TB-TCĐ                  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 năm 2011


 

V/v mở lớp Đại học, hệ vừa làm vừa học Ngành Quản trị Kinh doanh 

 

                         

 

THÔNG BÁO

 

 

 

                                 Kính gửi:  -  Ban Thường vụ Liên  Đoàn Lao Động Quận, Huyện

                                                    -  Ban Thường vụ  Công Đoàn Tổng Công ty

 

 

         Thực hiện chủ trương của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam về việc  giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn năm 2011. Căn cứ công văn số 72/CV-ĐHCĐ ngày 03/6/2011 của trường Đại học Công Đoàn Việt Nam – Trường Trung cấp công Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc tuyển sinh lớp đại học hệ vừa làm, vừa học ngành Quản trị Kinh doanh như sau:

   1/ Thời gian và hình thức đào tạo:

 

 

   -   Số lượng tuyển: 01 lớp

  -   Thời gian đào tạo: 4,5 năm

  -   Hình thức đào tạo: Học 10 ngày/ tháng (trong giờ hành chính)

  -  Văn bằng được cấp: Cử nhân Kinh tế - Chuyên ngành QTKD và Chứng chỉ Đại học phần Công Đoàn.

  -  Địa điểm mở lớp: Trường Trung Cấp Công Đoàn TP.HCM – Lô 7 Cư xá Thanh Đa,  Phường 27, Quận Bình Thạnh – TP. HCM.

 

 

 

   2/ Đối tượng tuyển sinh:

 

 

 

     Cán bộ Công đoàn chuyên trách, không chuyên trách, công nhân, viên chức, lao động đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị nhà nước, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế.

    Là công dân Việt Nam có bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc Trung học bổ túc, Trung học chuyên nghiệp, Trung học Nghề.

 

   3/ Thủ tục tuyển sinh:

 

 

 -   02 phiếu tuyển sinh theo quy địnhvà mẫu thống nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có xác nhận và đóng dấu của cơ quan, đơn vị công tác hoặc địa phương nơi cư trú

  -   Bản sao văn bằng tốt nghiệp THPT, THBT, THCN, TH Nghề (có công chứng).

  -   Công văn cử đi học của cơ quan nơi công tác.

  -   06 ảnh màu ( cỡ 3x4)

  -   03 phong bì có dán tem và địa chỉ liên lạc

4/ Thời gian nộp hồ sơ, ôn thi và thi:

 

 -     Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 15/7 - 05/9/2011

-  Thời gian ôn thi: Dự kiến 06/9 - 10/10/2011

-  Thời gian thi: Trung tuần tháng 10/2011

-  Môn thi: Toán, Lý, Hoá

-  Mỗi thí sinh mua 02 bộ hồ sơ: 1bộ 20.000đ (Hai mươi ngàn đồng)

-  Lệ phí xét tuyển ban đầu: 50.000đ ( Năm mươi ngàn đồng)

-  Địa điểm mua và nộp hồ sơ: Trường Trung Cấp Công Đoàn TP.HCM – Lô 7 Cư xá Thanh Đa, Phường 27, Quận Bình Thạnh – TP. HCM.( Từ 7h30 đến 17h00)

 

                 Mọi vấn đề liên quan đến thủ tục, hồ sơ  liên hệ với phòng Tổ chức Đào tạo Trường Trung cấp Công đoàn Thành phố (Lô 7 Cư xá Thanh Đa, Phường 27, Quận Bình Thạnh – Điện thoại: 08.35566683)

                Ban Giám hiệu Trường Trung Cấp Công Đoàn Thành phố xin thông báo việc tuyển sinh trên và rất mong Ban Thường vụ Liên Đoàn Lao Động Quận, Huyện; Ban Thường vụ Công đoàn Tổng Công ty quan tâm./.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày
Đơn vị kinh tế, sự nghiệp trực thuộc
Đơn vị kinh tế, sự nghiệp trực thuộc
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •