Xem nội dung bài viết
Chiêu sinh lớp Đào tạo lý luận - nghiệp vụ Công đoàn

Liên Đoàn Lao động TP. Hồ Chí Minh                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG ĐOÀN TP                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   
                Số :       /TB-TCĐ.                                             TP.Hồ Chí Minh, ngày 29  tháng 08 năm 2011

                                                                                       Thông Báo

                                 Kính gởi :  …………………………………………………………………

                Thực hiện tinh thần Nghị quyết Đại hội X Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội IX Công đoàn thành phố Hồ Chí Minh về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn nhằm nâng cao năng lực và trình độ cán bộ công đoàn.
                    Trường Trung cấp Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Đại học Công đoàn Việt Nam mở lớp Đào tạo lý luận - nghiệp vụ công tác Công đoàn theo chương trình Đại học Quản trị Kinh doanh và Công đoàn.
1/ Đối tượng tuyển sinh : Cán bộ công đoàn chuyên trách, không chuyên trách hoặc công nhân lao động được qui hoạch làm công tác công đoàn có nhu cầu cần phải đào tạo.
2/ Điều kiện : 
-    Đã có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên.
-    Cán bộ công đoàn  đương chức, không có điều kiện đào tạo dài hạn, đã có văn bằng tốt nghiệp Phổ thông trung học, Bổ túc trung học, Trung học chuyên nghiệp và Trung cấp nghề.
3/ Thời gian và hình thức đào tạo :
-    Thời gian đào tạo    : 6 tháng.
-    Hình thức đào tạo : Mỗi tháng tập trung 10 ngày (trong giờ hành chính).
-    Văn bằng        : Được cấp chứng chỉ Đại học -Phần công đoàn.
-    Địa điểm mở lớp    : Trường Trung cấp Công đoàn thành phố Hồ Chí Minh.
4/ Hồ sơ gồm có :
-    Văn bằng tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, PTTH, BTTH, THCN và TH nghề.
(Bản sao có công chứng Nhà nước).
-    Công văn cử đi học của cơ quan đang công tác.
-    Danh sách trích ngang cán bộ được cử đi học.
-    02 tấm hình màu (cở  4 x 6 cm).
-    Sơ yếu lý lịch có xác nhận .
5/Học phí : 2.500.000đ/khoá (Hai triệu năm trăm ngàn đồng /khoá)
6/ Thời gian nộp hồ sơ :
-    Từ ngày thông báo đến hết ngày 30/09/2011
-    Dự kiến khai giảng vào tháng 10 /2011 (có giấy triệu tập học sau).
Nhận được thông báo này, đề nghị Quí địa phương, cơ quan đơn vị có nhu cầu đào tạo lập và gởi hồ sơ về : Phòng Đào tạo – Trường Trung cấp Công đoàn TP Hồ Chí Minh  - Lô 7 cư xá Thanh Đa, Phường 27, quận Bình Thạnh – ĐT : 35566683 – FAX :35561914.

                                                                                                                           HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận :                                                                                                
-    Như trên.                                                                                                         (Đã ký)
-    Lưu.

                                                                                                                        Trần Đức Phương
 

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày
Đơn vị kinh tế, sự nghiệp trực thuộc
Đơn vị kinh tế, sự nghiệp trực thuộc
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •