Xem nội dung bài viết
Chiêu sinh Tập huấn kiến thức pháp luật lao động

Trường Trung cấp Công đoàn Thành phố phố phối hợp với các cơ quan chức năng của Thành phố mở lớp tập huấn về “Kiến thức pháp luật Lao động”

   LĐLĐ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG ĐOÀN                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                             
                   Số: 122/TB - TCĐ                        Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 9 năm 2011

 
THÔNG BÁO CHIÊU SINH  

  TẬP HUẤN KIẾN THỨC PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG

 

Kính gửi :   - Liên đoàn Lao động Quận,  Huyện;

                                                                     - Công đoàn Ngành, Sở, Khối, Tổng Cty;

                                                                      - CĐCS cơ quan TW đóng trên địa bàn;

                                                                      - Công đoàn các Khu chế xuất – Công nghiệp TP;

      - Ban giám đốc các Cty, Xí nghiệp, Doanh nghiệp;

                                                                      - Ban chấp hành Công đoàn các đơn vị.

Trường Trung cấp Công đoàn Thành phố phố phối hợp với các cơ quan chức năng của Thành phố mở lớp tập huấn về “Kiến thức pháp luật Lao động”  như sau:

            Thời gian : 02 ngày, vào thứ bảy hàng tuần (Ngày 01/10 và 8/10/2011)

        (Sáng từ 8h00 đến 11h30 - Chiều từ 13h00 đến 16h00).

Đối tượng : Dành cho CB Công đoàn và cán bộ Quản lý nhân sự tại các doanh nghiệp.

            Địa điểm : Trường Trung cấp Công đoàn Thành phố.

                               Lô 7 Cư xá Thanh Đa - Phường 27 - Quận Bình Thạnh.

            Nội dung tập huấn :

            1. Tiền lương, xây dựng thang, bảng lương, định mức lao động.

            2. Kỹ năng thương lượng thỏa ước lao động tập thể.

            3. Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế và Bảo hiểm thất nghiệp.

            4. Giải quyết tranh chấp lao động.

 

            Kinh phí học tập : 

            Chi phí 250.000 đồng/người cho toàn bộ khóa học (bao gồm tài liệu, nước uống và cấp giấy chứng nhận)

Các đơn vị có nhu cầu tham gia tập huấn, liên hệ đăng ký qua số điện thoại: 35566246  - FAX: 35561914, E-mail: tcd_hcm@yahoo.com.vn (chậm nhất ngày 28/9/2011).

Rất mong Ban Thường Vụ Công đoàn cấp trên thông báo rộng rãi cho các CĐCS trực thuộc để các đơn vị đăng ký theo mẫu (đính kèm), và nộp học phí tại Trường Trung cấp Công đoàn TP, giúp nhà trường thuận  tiện trong việc in ấn tài liệu và bố trí hội trường.

 Thông báo này thay thư mời./.

 Nơi nhận:                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG                            

- Như trên; 

 - Lưu: VP.     

                                                                                                                   Trần Đức Phương

 

MẪU ĐĂNG KÝ

 TẬP HUẤN KIẾN THỨC PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG

 (Ngày 01/10 và 8/10/2011) 

 

 

TT

 

HỌ VÀ TÊN

 

NĂM SINH

 

CHỨC VỤ CÔNGĐOÀN

 

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Ngày       tháng    năm 2011   

 

                                                                                            BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN 

 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày
Đơn vị kinh tế, sự nghiệp trực thuộc
Đơn vị kinh tế, sự nghiệp trực thuộc
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •