Xem nội dung bài viết
Trường Trung cấp Công đoàn Thành phố tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng “Văn hoá giao tiếp ứng xử”

   LĐLĐ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG ĐOÀN                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                               

       Số: 115/TB - TCĐ                     Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 8  năm 2011

 

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

LỚP VĂN HOÁ GIAO TIẾP - ỨNG XỬ

 

Kính gửi :   - Liên đoàn Lao động Quận,  Huyện;

                                                      - Công đoàn Ngành, Sở, Khối, Tổng Cty;

                                                      - CĐCS cơ quan TW đóng trên địa bàn;

                                                         - Công đoàn các Khu chế xuất – Công nghiệp TP;

         - Ban giám đốc các Cty, Xí nghiệp, Doanh nghiệp;

                                                     - Ban chấp hành Công đoàn các đơn vị.

            Nhằm trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết để xây dựng, duy trì và phát triển mối quan hệ trong công việc một cách hiệu quả thông qua giao tiếp; đồng thời hình thành và phát triển những kỹ năng giao tiếp. Trường Trung cấp Công đoàn Thành phố tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng  “Văn hoá giao tiếp ứng xử” với những nội dụng như sau:

            Thời gian : 2 ngày, vào ngày thứ bảy hàng tuần (Ngày 10 và 17/9/2011)

        (Sáng từ 8h00 đến 11h30 - Chiều từ 13h00 đến 16h00).

Đối tượng: Dành cho Cán bộ Công đoàn, Cán bộ nhân viên.

            Địa điểm : Trường Trung cấp Công đoàn Thành phố.

                               Lô 7 Cư xá Thanh Đa - Phường 27 - Quận Bình Thạnh.

            Nội dung tập huấn: - Khái quát chung về giao tiếp và văn hoá giao tiếp.

                                                - Giao tiếp nơi công sở.

                                                - Phép lịch sự ngoại hình và ngôn ngữ trong giao tiếp.

                                                - Nghệ thuật lắng nghe và gây ấn tượng.

                                                - Bí quyết giúp thành công trong giao tiếp.

                        Kinh phí học tập :

            Chi phí 250.000 đồng/người cho toàn bộ khóa học (bao gồm tài liệu, nước uống và cấp giấy chứng nhận)

Các đơn vị có nhu cầu tham gia tập huấn, liên hệ đăng ký qua số điện thoại: 35566246 - FAX: 35561914,E-mail: tcd_hcm@yahoo.com.vn (chậm nhất ngày 7/9/2011).

Rất mong Ban Thường Vụ Công đoàn cấp trên thông báo rộng rãi cho các CĐCS trực thuộc để các đơn vị đăng ký theo mẫu (đính kèm), và nộp học phí tại Trường Trung cấp Công đoàn TP, giúp nhà trường thuận  tiện trong việc in ấn tài liệu và bố trí hội trường.

Thông báo này thay thư mời./.                                     

                                                                       KT. HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:                                                                    P. HIỆU TRƯỞNG

- Như trên;                                                                                                                  

 - Lưu: VP.    

                                                                                    Võ Văn Trương

 

 

 

                                                        


MẪU ĐĂNG KÝ TẬP HUẤN

LỚP VĂN HÓA GIAO TIẾP ỨNG XỬ

 (Ngày 10 và 17/9/2011)

 

TT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

CHỨC VỤ CÔNGĐOÀN

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

                                                                                        Ngày       tháng    năm 2011   

                                                                                    BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN 

 

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày
Đơn vị kinh tế, sự nghiệp trực thuộc
Đơn vị kinh tế, sự nghiệp trực thuộc
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •