Xem nội dung bài viết

Trường Trung cấp Công đoàn chiêu sinh lớp Đại học vừa làm vừa học (21/9/2011 13:43)

Các tin khác:
Chiêu sinh lớp Đào tạo lý luận - nghiệp vụ Công đoàn  (21/9/2011)
Chiêu sinh Tập huấn kiến thức pháp luật lao động  (14/9/2011)
Trường Trung cấp Công đoàn Thành phố tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng “Văn hoá giao tiếp ứng xử”  (30/8/2011)
Chiêu sinh Tập huấn kỹ năng dẫn chương trình  (17/6/2011)

Xem tin theo ngày

Ngày
Đơn vị kinh tế, sự nghiệp trực thuộc
Đơn vị kinh tế, sự nghiệp trực thuộc
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •