Thông tin hoạt động công đoàn
Giám sát điều chỉnh mức lương tối thiểu cho người lao động

Ngày 14/11/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 182/2013/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động gọi chung là doanh nghiệp.

 

          Ngày 26/11/2013 Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố đã ban hành công văn đến các cấp Công đoàn trực thuộc để hướng dẫn công đoàn cơ sở nghiên cứu, triển khai và thực hiện việc điều chỉnh các mức lương trong thang lương, bảng lương của doanh nghiệp và mức lương ghi trong hợp đồng lao động của người lao động cho phù hợp nhằm đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động.
 
          Mức lương tối thiểu vùng theo Nghị định 182/2013/NĐ-CP được áp dụng từ ngày 01/01/2014.  
  
CÁC TIN BÀI KHÁC:
Hiển thị kết quả từ 1 - 10 trong 645 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 65

Xem tin theo ngày

Ngày
Thông tin công đoàn
Nội dung tin tức
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •