Thông tin hoạt động công đoàn
Tổ chức Công đoàn Thành phố tích cực thực hiện nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh

Thực hiện Chương trình hành động số 399 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Chương trình hành động số 38 của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết số 20 - ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng - khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

         Trong thời gian qua, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố đã nghiêm túc quán triệt, triển khai sâu rộng trong CNVC-LĐ với nhiều chương trình, kế hoạch cùng nhiều giải pháp cụ thể, linh hoạt, sáng tạo để góp phần đưa Nghị quyết 20- của Ban chấp hành Trung ương Đảng đi vào thực tiễn cuộc sống một cách có hiệu quả; những kết quả quan trọng đạt được bước đầu đã thể hiện sự quyết tâm rất lớn của tổ chức Công đoàn và đội ngũ CNVC-LĐ Thành phố. Với vị trí quan trọng của mình, trong 5 năm qua, mặc dù có nhiều khó khăn, thử thách ; nhưng dưới sự lãnh đạo của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, sự phối hợp, hỗ trợ của chính quyền, các ban ngành, đoàn thể cùng người sử dụng lao động ; đặc biệt là sự nỗ lực không ngừng, vượt qua nhiều khó khăn, tổ chức Công đoàn Thành phố đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân.

Các cấp công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, đặc biệt là thông qua các hoạt động của “Tháng công nhân” hàng năm đã tạo được sự quan tâm của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp trong chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động có nhiều chuyển biến tích cực; phát huy vai trò CNVC-LĐ nhất là công nhân lao động ở khu vực kinh tế ngoài nhà nước trong việc thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, các chương trình chăm lo cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết nguyên đán hàng năm; chăm lo cho CNVC-LĐ bị bệnh hiểm nghèo; công nhân trực tiếp sản xuất bị bệnh ung thư ; chương trình “Trái tim nghĩa tình” phẫu thuật và điều trị bệnh tim cho công nhân và con công nhân trực tiếp sản xuất có hoàn cảnh khó khăn…. đã khẳng định sự lớn mạnh của Tổ chức Công đoàn Thành phố.

Cùng với các hoạt động “Tháng công nhân”, chương trình nâng cao trình độ chính trị cho công nhân được các cấp công đoàn Thành phố quan tâm; thường xuyên tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần dân tộc; tuyên truyền nếp sống văn minh đô thị, tác phong công nghiệp và đạo đức nghề nghiệp với nhiều nội dung và hình thức phong phú, sáng tạo, khuyến khích sự chủ động tham gia của công nhân, lao động. Các cấp công đoàn đã phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận, huyện chủ động tổ chức học tập 4 bài lý luận chính trị dành cho công nhân lao động, chương trình lý luận chính trị sơ cấp, trung cấp dành cho cán bộ công đoàn và công nhân ưu tú đã góp phần nâng cao nhận thức, trình độ chính trị, quan điểm về giai cấp công nhân cho đội ngũ công nhân, viên chức, lao động.

Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” từng bước đi vào chiều sâu, tạo bước chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động; không chỉ chú trọng công tác tuyên truyền, học tập các chủ đề, tổ chức sơ kết và biểu dương các điển hình mà còn cụ thể hóa thành 5 tiêu chí  “Tiết kiệm - Chủ động - Hợp tác - Chia sẻ - Trách nhiệm” và thể hiện thông qua việc làm cụ thể hàng ngày, nên nhiều CNVC-LĐ nhận thức được việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Bác là học suốt đời, học hàng ngày ở gia đình, trong cơ quan và ngoài xã hội; là một cơ hội, một sự cần thiết để mỗi người tự rèn luyện những phẩm chất cao đẹp của con người mới xã hội chủ nghĩa.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, văn hóa doanh nghiệp có sự chuyển biến mạnh mẽ; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì thường xuyên; ngày hội văn hóa, ngày hội gia đình được tổ chức ngày càng nhiều hơn. Cung Văn hóa Lao động đầu tư nâng cao chất lượng các chương trình hoạt động, 15 Nhà Văn hóa Lao động quận - huyện đã đưa vào hoạt động ; phối hợp Đài truyền hình Thành phố tổ chức chương trình “Giờ thứ 9”... đã góp phần tăng thêm các điều kiện nâng cao đời sống tinh thần cho nhiều CNVC-LĐ.

Hoạt động nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ cho CNVC-LĐ được thực hiện ngày càng nề nếp. Kiên trì tổ chức học bổ túc văn hóa; hình thành chương trình hỗ trợ học phí bán phần; nỗ lực phối hợp với người sử dụng lao động thực hiện các chính sách khuyến khích CNVC-LĐ học tập; tiến hành thường xuyên các hoạt động biểu dương điển hình vượt khó, thành đạt. Đặc biệt, phong trào “Ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi” có sự chuyển biến quan trọng từ năm 2010 khi Liên đoàn Lao động Thành phố tổ chức cho công nhân ôn lý thuyết, thi cấp chứng chỉ bậc thợ, sau đó chuyển giao cho Công đoàn cấp trên cơ sở thực hiện và cấp Thành phố tập trung tổ chức hội thi Bàn tay vàng dành cho công nhân kỹ thuật cao thuộc các ngành công nghiệp trọng yếu của Thành phố. Nhờ vậy, được người sử dụng lao động, người lao động tích cực hưởng ứng ; đã có 773 hội thi tay nghề do Công đoàn cấp trên cơ sở tổ chức với hơn 173 ngàn CNLĐ tham gia.

Phong trào thi đua tại các cấp công đoàn ngày càng chuyển biến tích cực. Mỗi năm, Liên đoàn Lao động Thành phố tổ chức 3 phong trào thi đua trọng tâm là “Mùa xuân”, “Bàn tay vàng” và “Vì người thợ”; từng bước hoàn thiện phong trào thi đua “90 ngày về trước kế hoạch”. Các cấp Công đoàn đã cụ thể hóa thành các phong trào thi đua sát hợp với một số ngành nghề, phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Giải thưởng Tôn Đức Thắng phát triển mạnh mẽ về số lượng lẫn chất lượng, trở thành động lực tinh thần của kỹ sư, công nhân trực tiếp sản xuất. Trong 5 năm qua, các cấp Công đoàn đã đề cử 298 trường hợp và Hội đồng xét chọn giải thưởng đã quyết định trao Giải thưởng Tôn Đức Thắng cho 55 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo” và thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, đào tạo thợ trẻ tại đơn vị.

Các cấp Công đoàn của thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tập trung xây dựng và phát triển trên 2.400 Tổ công nhân tự quản, thiết thực góp phần thực hiện chương trình mục tiêu 3 giảm và “Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở khu dân cư ; đây cũng là nơi công đoàn tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nắm bắt diễn biến tư tưởng của CNVC-LĐ, xây dựng khu nhà trọ Xanh - Sạch - Đẹp, khu nhà trọ Văn minh - Nghĩa tình góp phần xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.

Liên đoàn Lao động Thành phố đã chỉ đạo các Liên đoàn Lao động quận, huyện phối hợp với các ngành chức năng, các Công ty điện lực, các đơn vị cấp nước tại địa phương hướng dẫn thủ tục cấp định mức điện, nước cho công nhân và người lao động ở trọ trên địa bàn Thành phố, giúp các anh chị em được sử dụng điện, nước đúng giá qui định của nhà nước. Đồng thời, để góp phần giảm bớt khó khăn cho người lao động, các Liên đoàn Lao động quận, huyện đã tích cực phối hợp với các ngành chức năng vận động chủ nhà trọ đăng ký không tăng giá thuê phòng, vận động cơ sở giữ trẻ tư thục, nhóm trẻ gia đình không tăng giá giữ trẻ đã góp phần giúp CNVC-LĐ giảm bớt gánh nặng trong đời sống.

Tổ chức Công đoàn Thành phố đã thực hiện đa dạng các biện pháp chăm lo nhà ở cho CNVC-LĐ. Hiện nay, tổng diện tích sàn nhà lưu trú CNLĐ hơn 1,4 triệu m2, đáp ứng khoảng gần 458 ngàn chỗ ở. Các cấp Công đoàn đã thực hiện “Mái ấm Công đoàn” cho 616 CNVC-LĐ với số tiền gần 5 tỷ đồng. Từ năm 2010, Liên đoàn Lao động Thành phố triển khai Chương trình cải thiện nhà ở và đã cấp vốn cho hơn 8 ngàn người với số tiền gần 62 tỷ đồng.

Tổ chức Công đoàn Thành phố cũng đã có nhiều nỗ lực trong công tác tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng hàng năm, các cấp công đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm góp phần phát triển Đảng cả về số lượng và chất lượng. Nhiều Công đoàn cấp trên cơ sở đã tổ chức định kỳ gặp gỡ, tiếp xúc giữa lãnh đạo Đảng, chính quyền với CNVC-LĐ; tổ chức tọa đàm, giao lưu giữa lãnh đạo Đảng với Đảng viên mới kết nạp và đoàn viên ưu tú, đồng thời trao danh sách đoàn viên ưu tú cho tổ chức Đảng. Trong những năm qua, tổ chức Công đoàn Thành phố cũng chú trọng, đẩy mạnh công tác bồi dưỡng đoàn viên ưu tú và giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp những công nhân lao động trực tiếp sản xuất có thành tích tốt trong học tập, rèn luyện và lao động sản xuất.

Đất nước bước vào thời kỳ mới, thời kỳ toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và khu vực ngày càng sâu rộng. Vị trí của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn rất quan trọng trong quá trình ấy. Tổ chức Công đoàn thành phố Hồ Chí Minh trong những năm qua đã có những đóng góp xứng đáng trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. Trước tình hình mới có nhiều thời cơ thuận lợi, nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức đòi hỏi cần phải tiếp tục xây dựng đội ngũ CNVC-LĐ và tổ chức Công đoàn Thành phố thật sự vững mạnh để đáp ứng yêu cầu mới; tiếp tục nêu cao ý thức tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, phấn đấu cùng Đảng bộ và nhân dân Thành phố hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình với vai trò đô thị đặc biệt, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đóng góp ngày càng lớn cho cả nước và khu vực; từng bước trở thành trung tâm phát triển mạnh về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ của đất nước và khu vực Đông Nam Á.

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Hiển thị kết quả từ 631 - 640 trong 645 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 65

Xem tin theo ngày

Ngày
Thông tin công đoàn
Nội dung tin tức
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •