Xem nội dung bài viết
DANH SÁCH ỦY VIÊN ỦY BAN KIỂM TRA LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ KHÓA IX

 
Số TT  Họ tên  Chức vụ - đơn vị công tác
1  Nguyễn Thành Gia
  UVTV, Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ.TP
2  Lê Anh Tuấn  UV.UBKT, P.Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ.TP
3  Ngô Thị Thủy  UV.UBKT, Chuyên viên UBKT LĐLĐ.TP
4  Nguyễn Thái Dương  UV.UBKT, P.Văn phòng LĐLĐ.TP
5  Huỳnh Tấn Dũng  UV.UBKT, Chánh Thanh tra Sở LĐ-TB&XH TP
6  Võ Thị Hoài Nam  UV.UBKT, Trưởng phòng Đầu tư Sở Tài chính
7  Trần Thị Ánh Linh  UV.UBKT, Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ Q.3
8  Bùi Văn Nam
 UV.UBKT, P.Chủ tịch CĐ Ngành GD
9  Đỗ Thị Xuân Nghĩa UV.UBKT, P.Phòng xét khiếu tố Thanh tra TP

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày
Giới thiệu
Đơn vị kinh tế, sự nghiệp trực thuộc
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •