Xem nội dung bài viết

Quỹ Trợ Vốn Cho Người Lao Động Nghèo Tự Tạo Việc Làm (CEP) (8/9/2010 14:11)

Quỹ trợ vốn C.E.P là một tổ chức xã hội có tư cách pháp nhân trực thuộc Liên đoàn Lao Động Tp.HCM, được Ủy Ban Nhân Dân Thành phố ra quyết định thành lập số 610/QĐ-UB ngày 02/11/1991. Đây là một trong những chương trình hành động cụ thể của Liên Đoàn Lao Động Thành phố. Thực hiện chủ chương xóa đói giảm nghèo trong công nhân và người lao động thành phố.

Các tin khác:

Xem tin theo ngày

Ngày
Đơn vị kinh tế, sự nghiệp trực thuộc
Đơn vị kinh tế, sự nghiệp trực thuộc
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •