Thông tin khiếu nại và khiếu tố về lao động
Công đoàn các Khu Chế Xuất – Công Nghiệp Thành Phố tổ chức chương trình “Đồng hành cùng doanh nghiệp”

Tích cực hưởng ứng các hoạt động trong “Tháng Công nhân” lần thứ 4 năm 2012. Công đoàn Các Khu Chế Xuất – Khu Công Nghiệp Thành Phố đã tổ chức chương trình “Đồng hành cùng doanh nghiệp”. Đến dự có Đ/c Nguyễn Huy Cận –Ủy viên Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố.

Công đoàn Các Khu Chế Xuất – Khu Công Nghiệp Thành Phố đã tổ chức chương trình “Đồng hành cùng doanh nghiệp”. nhằm tuyên dương các chủ doanh nghiệp và chủ tịch công đoàn cơ sở trong thời gian qua đã quan tâm chăm lo tốt đời sống vật chất cũng như đời sống tinh thần cho công nhân lao động. Trong tình hình kinh tế hiện nay, giá cả nguyên vật liệu tăng cao, lãi suất ngân hàng vẫn còn cao, dơn hàng thiếu, các doanh nghiệp cũng gặp không ít khó khăn trong sản xuất, nhưng với tinh thần cùng nhau vượt khó, một số doanh nghiệp vẫn quan tâm thiết thực đến đời sống cho công nhân lao động, đây là nỗ lực đáng trân trọng của doanh nghiệp. Nhiều Chủ tịch công đoàn cơ sở đã vận động chủ doanh nghiệp hỗ trợ cho công nhân như tăng lương, tăng phúc lợi, hỗ trợ thêm tiền nhà trọ, tiền xăng, tiền chuyên cần, tiền ăn giữa ca…Bên cạnh đó, công đoàn cơ sở đã vận động người lao động tích cực lao động sản xuất, hiến kế, đóng góp sáng kiến để sản phảm ngày càng tốt hơn, giá thành hạ, đủ sức cạnh tranh trên thị trường, góp phần cùng với doanh nghiệp vượt qua mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất đã đề ra. Dịp này, Công đoàn Các Khu Chế Xuất – Khu Công Nghiệp Thành Phố đã tuyên dương 45 Lãnh đạo doanh nghiệp cùng với chủ tịch công đoàn đã tích cực phối hợp chăm lo tốt đời sống cho người lao động./.

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày
Thông tin công đoàn
Đơn vị kinh tế, sự nghiệp trực thuộc
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •