Giới thiệu

 


Liên Đoàn Lao Động Thành Phố Hồ Chí Minh đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của CN,VC, LĐ.CNLĐ đồng thời  xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng lớn mạnh.
Tổ chức công đoàn hoạt động theo Bộ Luật Lao Động  Luật Công đoàn nước CHXHCN Việt Nam.

 

Giới thiệu
Đơn vị kinh tế, sự nghiệp trực thuộc
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •