Xem nội dung bài viết
KHỐI CĐCS TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TP

  A/ Cụm các đơn vị thuộc ngành điện tử - tin học, thép, bưu điện, GTVT, Thủy sản, Hoá chất.
Cụm trưởng: Đ/c Trương Lâm Danh
UVTV, Chủ nhiệm UBKT Liên đoàn Lao động TP.HCM.

- Công đoàn Tổng Cty Điện tử và tin học (8 đơn vị).
- Công đoàn Tổng Cty thép Việt Nam. (3 đơn vị).
- Công đoàn Bưu điện Việt Nam (10 đơn vị).
- Công đoàn Tổng Cty xây dựng đường Thủy (1 đơn vị).
- Công đoàn ngành Giao thông vận tải (3 đơn vị).
- Công đoàn Tổng Cty Hải sản Biển đông (Công đoàn Thủy sản Việt Nam) (12 đơn vị).
- Công đoàn Tổng Cty Thủy sản Việt Nam (Công đoàn Thủy sản Việt Nam) (19 đơn vị).
- Công đoàn Tổng Cty Thủy sản Hạ Long (1 đơn vị).
- Công đoàn Tổng Cty Hoá chất Việt Nam (12 đơn vị). 

  B/ Cụm các đơn vị thuộc ngành Máy Nông nghiệp, Thiết bị điện, Rượu bia giải khát, Giấy, Hàng hải, Địa chất - Khoáng sản, Thương mại - Dịch vụ, Điện lực, Xăng dầu.
Cụm trưởng: Đ/c Nguyễn Việt Cường
UVTV, Chánh Văn phòng Liên đoàn Lao động TP.HCM.

- Công đoàn Cty Máy động lực và Nông nghiệp (4 đơn vị).
- Công đoàn Tổng Cty Thiết bị điện (1 đơn vị).
- Công đoàn Tổng Cty Rượu bia nước giải khát (3 đơn vị).
- Công đoàn Tổng Cty Giấy Việt Nam (1 đơn vị)
- Công đoàn Tổng Cty Hàng hải Việt Nam (8 đơn vị).
- Công đoàn Cục Địa chất & Khoáng sản (4 đơn vị)
- Công đoàn Ngành Thương mại và Du lịch (12 đơn vị).
- Công đoàn Tổng Cty Điện lực Việt Nam (12 đơn vị).
- Công đoàn Tổng Cty Xăng dầu Việt Nam (5 đơn vị).

  C/ Cụm các đơn vị thuộc ngành Dệt – May, Da - Giày, Nhựa, Thuốc lá, Sành sứ Thủy tinh, Máy và thiết bị công nghiệp. 
Cụm trưởng: Đ/c Mai Thị Bích Vân
UVTV, Trưởng ban Nữ công Liên đoàn Lao động TP.HCM.

- Công đoàn Tổng Cty Dệt May Việt Nam tại TP HCM (29 đơn vị).
- Công đoàn Tổng Cty Da Giày (6 đơn vị).
- Công đoàn Tổng Cty Nhựa (7 đơn vị).
- Công đoàn Tổng Cty Thuốc lá Việt Nam (8 đơn vị).
- Công đoàn Tổng Cty sành sứ Thủy tinh (4 đơn vị)
- Công đoàn Tổng Cty Máy và Thiết bị Công nghiệp (6 đơn vị).

  D/ Cụm các Dược phẩm - Dược liệu. 
Cụm trưởng: Đ/c Nguyễn Thành Gia
UVTV, Trưởng ban Tài chánh Kinh tế Liên đoàn Lao động TP.HCM.
đơn vị thuộc ngành Hàng không, Công nghiệp tàu thủy, Xây dựng, Xi măng, Lắp máy, Lương thực, Cao su, Nông nghiệp và PTNT, Chăn nuôi, Đường sắt, GTVT, Dược 

- Công đoàn Tổng Cty Hàng không dân dụng Việt Nam (VP B) (10 đơn vị).
- Công đoàn Cục Hàng không dân dụng Việt Nam (SAA) (2 đơn vị).
- Công đoàn Tổng Cty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (5 đơn vị).
- Công đoàn Tổng Cty XD số 4, Ngành Xây dựng VN (8 đơn vị).
- Công đoàn Tổng Cty Xi măng Việt Nam (2 đơn vị).
- Công đoàn Tổng Cty Lắp máy Việt Nam (2 đơn vị).
- Công đoàn Tổng Cty Lương thực miền Nam (9 đơn vị).
- Công đoàn Tổng Cty Cao su Việt Nam (13 đơn vị).
- Công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT Việt Nam (33 đơn vị).
- Công đoàn Tổng Cty Chăn nuôi Việt Nam (2 đơn vị).
- Công đoàn Ngành Đường sắt Việt Nam (10đ ơn vị).
- Công đoàn Quốc phòng Việt Nam (1 đơn vị).
- Công đoàn Tổng Cty XD CTGT 6 
- Công đoàn Ngành GTVT (12 đơn vị).
- Công đoàn Ngành Xây dựng Việt Nam (15 đơn vị).
- Công đoàn Tổng Cty Dược Việt Nam (8 đơn vị).

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày
Giới thiệu
Đơn vị kinh tế, sự nghiệp trực thuộc
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •